Политика за поверителност на личните данни

Обща информация
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на Европейския съюз и да уеднакви регулациите за последващата им обработка. В качеството си на администратор на лични данни, свързани с предоставянето на услуги, ЕНИС ЕООД („дружеството“, „ние“, „нас“) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните услуги и ги пази отговорно и законосъобразно.

Въведение
Настоящата политика по защита на личните данни урежда как ЕНИС ЕООД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.
ЕНИС ЕООД в качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на ЕНИС ЕООД, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с ДЛЗД, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от ЕНИС ЕООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.
Чрез преглеждането или използването на корпоративния уеб сайт https://astralniya.com и предоставената форма за контакт, Вие се съгласявате с условията на настоящата политика за поверителност на личните данни на ЕНИС ЕООД, както е посочено по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, не влизайте и не използвайте този уеб сайт. ЕНИС ЕООД си запазва правото да променя политиката за поверителност по всяко време и по свое усмотрение. Преглеждането и използването на този уеб сайт е предмет на най-актуалната версия на създадената политика за поверителност.
ЕНИС ЕООД няма намерение да предоставя и/или да продава Вашите лични данни на трети лица, при спазване на условията, посочени по-долу. Събраната информация ще бъде използвана единствено за целите по предоставяне на услугите на ЕНИС ЕООД и осъществяването на комуникация с клиенти.
Събирането, задържането, администрирането, копирането, разпространението, заличаването на тази лична информация ще се извършва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

Какво представляват лични данни?
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефонен номер и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ЕНИС ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Кой администрира личните Ви данни?
Администратор на личните данни, събирани от https://astralniya.com е ЕНИС ЕООД, ЕИК: 175231659, с адрес на управление гр. София, община Столична, р-н Подуяне, п.к. 1517, ж.к. Суха река, бл.90. вх. Б, ет. 3, ап.27, МОЛ: Ния Стефанова Кирилова, e-mail: info@astralniya.com .

Какви лични данни се събират?
Ако решите да използвате формата за заявки, предоставена на сайта, се събира информация за Вашите имена, e-mail адрес, телефонен номер, данни за часа, деня, месеца, годината и мястото Ви на раждане.
Целта на събирането и обработването на личните Ви данни е да Ви се предостави желаната от Вас информация/услуга.

Какво ще се случи ако откажете да предоставите личните си данни?
В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, когато са изискуеми, е възможно да не може да ви се предостави достъп до исканата от Вас услуга.

Как се събират личните Ви данни?
Когато попълвате формите за заявка, предоставени на https://astralniya.com, ЕНИС ЕООД може да събере всички или част от следните Ваши данни: имена, имейл адрес, телефонен номер, данни на раждане и други данни, които попълните във формата.

Автоматично получаване на информация
ЕНИС ЕООД може да събира автоматично информация от Вашия уеб браузър и/или мобилно устройство веднага щом отворите и започнете да използвате уеб сайта https://astralniya.com . Събираната информация може да включва: името на уеб сайта, от който сте въвели нашия уеб сайт, ако има такъв, IP адреса на компютъра/прокси сървъра, който използвате за достъп до Интернет, името на Вашия доставчик на интернет услуги, вида на Вашия уеб браузър, вида на мобилното устройство, операционната система на компютъра/мобилното устройство и данни за активността Ви в браузъра за цялото време, в което използвате уеб сайта. Информация може да се използва, за да се анализират тенденциите сред нашите потребители с цел подобряване цялостната дейност на компанията. При влизането и използването на нашия уеб сайт Вие се съгласявате също така да приемате и бисквитки, някои от които могат да съдържат информация за част от личните Ви данни.

Какво са бисквитки
“Бисквитката" представлява малко количество данни и/или текстов файл, който се изтегля на Вашия компютър и/или мобилно устройство всеки път, когато влизате в определени уеб сайтове. Бисквитките, които ЕНИС ЕООД може да събира може да съдържат текст, който може да бъде прочетен от уеб сървъра, който Ви е предоставил бисквитката. Текстът, съдържащ се в "бисквитката" обикновено се състои от поредица от букви и цифри, които уникално идентифицират Вашия компютър и/или мобилно устройство. Бисквитките могат да съдържат и друга информация.
С даването си на съгласие за използването на “бисквитки” от https://astralniya.com, Вие позволявате на нас и на трети страни, свързани чрез договор с нас, разрешение за поставяне, съхраняване и достъп до всички и/или част от описаните по-долу “бисквитки" на Вашия компютър и/или мобилно устройство.

Видове бисквитки

Строго необходими бисквитки
Събирането на такива "бисквитки" е необходимо, за да се гарантира правилното функциониране на уеб сайта, като показване на съдържание, влизане в системата, валидиране на Вашата сесия, отговаряне на Вашата заявка за услуги и други функции. Като цяло, можете да контролирате използването на такива "бисквитки", като деактивирате опцията чрез настройките на браузъра си. Ако обаче решите да го направите, поради естеството на работа на тези "бисквитки", съществува реална възможност да не успеете да получите достъп до част от функциите на уеб сайта или до всички такива.

Бисквитки за ефективност
Тези "бисквитки" предават информация за Вашите дейности по време на използването на нашия уеб сайт, като например: кои страници посещавате, откъде идва трафика към страницата, какви са Вашите интереси, колко време прекарвате на страницата и други.

Функционални бисквитки
Тези "бисквитки" позволяват на уеб сайта да запомни избора на потребителя, като например избрания от него език, потребителско име и/или друг личен избор, направен от потребителя, докато трае сесията му в уеб сайта. Те могат да бъдат използвани и за подобряване предоставянето на различни услуги, като позволяване на потребителя да сподели съдържание, да напише коментар под даден блог пост, да гледа видеоклипове, качени на уеб сайта и/или да си пусне аудио запис, публикуван в уеб сайта.

Бисквитки, свързани с медии
Тези "бисквитки" позволяват да се подобри ефективността на уеб сайта и да Ви се предоставят персонализирани функции и/или съдържание. Тези функции и съдържание могат да бъдат поставени и от трети страни, които чрез подписан с нас договор, ни предоставят различни външни услуги.

Рекламни или таргетирани бисквитки
Тези "бисквитки" обикновено се използват от компаниите, предоставящи различни реклами, с цел събирането на данни за Вашите лични интереси и последващо предоставяне на персонализирани за Вас реклами. Ако решите да деактивирате тези “бисквитки” има възможност да виждате значително по-малък брой реклами.

Бисквитки за сесии
Чрез тези “бисквитки” уеб сайтовете могат да свързват действията на потребителя по време на браузваната от него сесия. Тези "бисквитки" могат да служат за редица цели, като например запомнянето на това, което потребителят е поставил в своята кошница за пазаруване, докато разглежда даден уеб сайт. Чрез използването на сесийни "бисквитки" уеб сайтът може да разпознава отделните потребители, докато се придвижват през различните страници на уеб сайта и да запомнят промените, които всеки потребител прави в елементите или страниците на корпоративния уеб сайт. Сесийните "бисквитки" изтичат веднага след приключване на конкретната сесия на браузъра и следователно не се съхраняват дългосрочно.

Устойчиви бисквитки
Тези типове "бисквитки" се съхраняват на всяко устройство по време на сесиите в браузъра, за да могат да се запомнят предпочитанията и/или действията на съответния потребител в даден уеб сайт. Устойчивите "бисквитки" могат да бъдат използват по много начини, включително да се запомнят изборът и предпочитанията на потребителите, когато използват даден уеб сайт и/или да бъдат насочени персонализирани реклами към тях.

Възможно е тези “бисквитки” да бъдат използвани, за:
анализ кои страници от нашия уеб сайт сте посетили;
персонализация на съдържанието, което виждате на нашия уеб сайт спрямо Вашите интереси;
анализ кой е сайтът, който Ви е препратил към нашия уеб сайт;
ремаркетинг на нашите услуги;
насочване на реклами, които са подходящи за Вашите интереси;
провеждане на афилиейт маркетинг;
да Ви се предостави възможност да публикувате коментари;
да Ви се даде възможност да споделяте съдържание от нашия уеб сайт в желаните от Вас социални мрежи;
Можете да управлявате и контролирате използването на различните видове "бисквитки" и по Ваше желание - да ги деактивирате през повечето уеб браузъри. Ако решите да го направите, поради естеството на работа на част от "бисквитките", съществува реална възможност да не успеете да получите достъп до част от или всички функции на уеб сайта.

Как се използва предоставеният от Вас имейл адрес?
Когато ни предоставите имейл адреса си, независимо дали изпращате директен имейл на info@astralniya.com, изпращате заявка през нашите форми, които е поместени на уеб сайта, се съгласявате, че можем да осъществяваме последваща комуникация с Вас. Възможно е да се свържем с Вас чрез имейл и/или обаждане по телефона (ако Вие сте ни предоставили такъв) с информация относно нашите услуги.

Как се използват Вашите лични данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвана единствено за целите по предоставяне на услугите на ЕНИС ЕООД и осъществяването на комуникация с клиентите, свързана с предоставяне на услуги.

Предоставяне на Вашите лични данни при законова заявка
Можем да предоставим Вашите лични данни, когато сме законово задължени да направим това. Подобно задължително споделяне на личните ви данни може да бъде:
изисквано от призовка, закон или друг юридически процес;
необходимо за подпомагане на служителите на правоприлагащите органи и/или правителствените служби за прилагане на съответния закон;
необходимо при разследване на нарушения и/или злоупотреби, свързани с неспазване на подписани договори;
необходимо при защита от съдебни искове или действия, насочени към нас, от трети страни, включително Вас и/или други потребители;
необходимо за защита на законните права, личната/недвижима собственост или личната безопасност на нашата компания, потребители,
служители и филиали.

Как можете да отмените Вашето съгласие за използването на личните Ви данни?
Имате законовото право да оттеглите Вашето съгласие за запазване и използване на личните ви данни по всяко време. Дори ако оттеглите Вашето съгласие, за запазването и използването на личните Ви данни, отмяната няма да окаже влияние върху правото ни да разкриваме информация, когато ни е разрешена по закон, включително, но и не само за:
оповестяване на трети страни, с които имаме подписани договори, като: доставчици на услуги, които предоставят обработка на финансови
данни, услуги, свързани с компютърни мрежи и системи, услуги за управление на данни;
оповестяване на трети страни, когато такива са необходими, за коректното изпълнение на предявяване на искания от Ваша страна;
оповестяване до правителствени агенции или отдели за правоприлагане, или както е упълномощено по друг начин съгласно приложимото законодателство;
предварително разкрити оповестявания на трети страни;
оповестяване на трети страни във връзка с последващи конкурси, промоции или оферти от трети страни, от които можете да се възползвате.
В случай, че решите да оттеглите съгласието си за използването на Вашите лични данни, можете да го направите чрез съобщение на: info@astralniya.com .

За какъв период се съхранява личната Ви информация?
Личната Ви информация ще бъде съхранявана за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква задържане за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Какви права имате във връзка с личните Ви данни?
Ако сте предоставили Ваши лични данни на ЕНИС ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт чрез запитване към ЕНИС ЕООД;
право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ЕНИС ЕООД;
право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
пправото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации
и др.;
право на жалба до Комисия за защита на личните данни (ако считате че са нарушени Вашите права), с адрес гр. София, ул. „Цветан Лазаров“ № 2, П.К. 1592, тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@astralniya.com .

ЕНИС ЕООД си запазва правото да откаже да обработи заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

Лични данни на деца
ЕНИС ЕООД не събира лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на ЕНИС ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Информацията ще бъде изтрита във възможно най-кратък срок. Информация за деца на възраст под 14 години може да бъде предоставена и събрана единствено от родители и/или законен представители на децата.

Валидност и актуализиране на политиката
Възможно е Политиката за защита на личните данни да бъде актуализирана периодично. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта https://astralniya.com ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
Made on
Tilda